Gynekologene på Haugalandet

Gynekolog Eli Wiksnes

Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp siden 2016.